Efter årsmødet består bestyrelsen af følgende medlemmer:

Knud Erik Vinding - Formand - knud.erik.vinding@gmail.com

Inger Jensen - Næstformand - inger.jensen7777@gmail.com

Carsten Mathiesen

Henrik Præstholm

Flemming L. Larsen

Peter H. Madsen

Mathias Thiim

Svend Bødker 

Peter Emil Jensen

Claus Nissen

Anna Maren Fateyev

Trine Kröger Jensen