Knud Erik Vinding

Esbjerg kommune er præget af landbrug og industri. Således udgør landbrugsarealet 67 % , byer og veje 16 %. Skovene dækker 12 %. Det efterlader kun ringe plads til større sammenhængende naturområder, når man ser bort fra Vadehavet.

Det samlede § 3-areal i Esbjerg kommune er ifølge Naturstyrelsen i 2010 på 5639 ha, hvilket udgør 7,1 % af kommunens samlede areal.

Vi kan dog glæde os over den seneste udvidelse af Natura 2000 området i Marbæk. Se mere her: