Guldblomme er en sjældenhed i Danmark, da den er nært knyttet til heden. Plantens dele har været brugt som elskovsmiddel, samt mod gigt og feber. I Jylland har man brugt Guldblommen som snus, eller som tilsætning til øl. Den dag i dag bruges arten i visse apotekerprodukter. Guldblomme blomstrer omkring Sct. Hans. Man bør ikke plukke guldblommerne. Se den bl.a i Marbækområdet

Knud Erik Vinding

Knud Erik Vinding

Plettet gøgeurt er hedens orkidé. Den er i stand til at vokse på mager og fugtig jord, og blomstrer mellem juni og august.
Er udbredt i vestjylland, men kun hvor de rette lysåbne forhold findes. Den er på landsplan truet af tilgroning, og overgødskning af de næringsfattige naturtyper. Farven kan variere fra lyserød til mørkere lilla. Som alle orkidéer er den fredet, og må ikke plukkes eller graves op.

Billede fra Sjelborg Hede