Claus Nissen.

DN Esbjergs fredningstjek af Kongeå-dalen i Esbjerg Kommune den 28. august 2016

Her i 2016 var det DN Esbjergs tur til at udføre et grundigt fredningstjek i et af Esbjerg kommunes over 30 fredninger. I god samråd med DN Masnedøgade ved Kate Skjærbæk, valgte vi så det fredede område langs Kongeåen. Her kunne vi gå midt inde i fredningerne ad den i 2015 indviede Kongeå-sti.

Deltagerne i fredningstjekket var:
Carsten Mathiesen, DN Esbjerg, planteekspert.
Mathias Thiim, ad hoc medlem i DN Esbjerg, og med stor interesse for natur og planter.
Nina Rimestad, DN Ringkøbing-Skjern og meget natur- og planteinteresseret.
Claus Nissen, DN Esbjerg og tovholder for fredninger i Esbjerg Kommune.

Turen ”begyndte” med, at vi ved Hjortlund Kirke sad i bilen og ventede indtil et tordenvejr var drevet over. På nogle af billederne ses da også truende skyer, men det holdt dog tørt. fra Hjortlund vandrede vi langs nordsiden af kongeåen, og sluttede ved Gredstedbro. Turens samlede distance var på ca. 4 km og tog knap 4½ time.
Fredningen af Kongeådalen er en landskabsfredning, og derfor blev der taget mange billeder af den smukke og fredfyldte Kongeådal.
Men da vi havde flere dygtige plantekendere med på turen, så blev botanikken grundigt tjekket og beskrevet i den endelige rapport til Masnedøgade.
Ud fra de mange billeder og undersøgelser i øvrigt, da var vores umiddelbare vurdering, at fredningskendelsen bestemmelser er blevet pænt og godt overholdt, og Kongeåens smukke og naturlige løb er også bevaret.

Vi kan absolut anbefale andre mennesker til at tage på en vandretur i Kongeådalen. Folderen ”Kongeåstien, natur, kultur, historie” kan rekvireres hos Esbjerg Kommune, Vej & Park. Endvidere vedlægges et link til yderligere oplysninger om Kongeåstien. www.kongeaastien.dk

Med venlig hilsen
Claus Nissen, DN Esbjerg

Claus Nissen