Naturpleje ved Vandskellet d. 29. august 2019. Foto: Knud Erik Vinding


Den første gang der var naturpleje ved Vandskellet. Foto: Knud Erik Vinding


Fra fællesarrangementet med Esbjerg Kogræsserlaug d. 7. oktober. Foto: Knud Erik Vinding


Den 29. september var der naturpleje i Guldager Plantage. Foto: Knud Erik Vinding


Billeder fra hedeplejedagen d. 6. maj. Vi havde en rigtig dejlig dag på "firkløverheden" Tak til alle fremmødte. Foto: Knud Erik Vinding


Naturplejeforeningen fra DN Esbjerg var lørdag d. 18. januar i V. Vedsted for at hjælpe de lokale med genopretningen af en tilgroet skovsø. Tak til alle der mødte op til en hyggelig arbejdsdag 😃

Billeder af Claus Nissen og Knud Erik Vinding