Januar 2019. Vedr. nyt biogasanlæg i Måde: Esbjerg Kommune afgør, at Kommuneplanændring nr. 2018.21 og Lokalplan nr. 01-120-0005 ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 10.
Danmarks Naturfredningsforening i Esbjerg (DNE) ønsker at påklage denne afgørelse om at der ikke skal fortages en miljøvurdering, da foreningen vurderer at adskillige af kommunens skøn i den udarbejdede miljøscreenings tabel ikke giver et retvisende billede af væsentlige miljø, natur og  klimamæssige aspekter ved etableringen af lokalplanen på lavt liggende arealer meget tæt på Vadehavet, N2000 beskyttelsesområde og naturbeskyttede områder. Se klagen HER

August 2018  DN Esbjerg og Sekretariatets kommentarer til kommunens skrivelse. SE HER   Esbjerg kommunes kommentarer til klageskrivelse vedr dekontamineringsanlæg til NORM affald, Vesterhavsgade 56 SE HER  

Juli 2018. Esbjerg kommunes kommentarer til klageskrivelse vedr.midlertidigt oplag af NORM affald på adressen Sahara 11, Esbjerg  SE HER  DN Esbjerg og Sekretariatets kommentarer til kommunens skrivelse   SE HER

Juli 2018. VVM-screening fra Esbjerg kommune vedr.midlertidigt oplag af NORM affald på adressen Sahara 11, Esbjerg  SE HER   DN Esbjerg og Sekretariatets klageskrivelse til Miljø-og Fødevareklagenævnet. SE HER

Apr. 2018.  VVM-redegørelse fra Miljøstyrelsen vedr. etablering af et spulefelt i Esbjerg Østhavn. SE HER.  DN Esbjergs klageskrivelse til miljøstyrelsen  SE HER

Dec. 2017.  DN Esbjergs, DN Fanøs og Sekretariatets samlede scooping-bemærkninger  vedr. udvidelse af havnen med etape 5 og 6 sendt til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.  SE HER.

Nov.2017.  Miljøgodkendelse af dekommissioneringsanlægget.  SE HER.  DN  Esbjergs og Sekretariatets klageskrivelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet  SE HER.

Nov.2017.  VVM – screening fra Esbjerg Kommune vedr.dekommissioneringsanlægget på havnen. SE HER   DN Esbjergs og  Sekretariatets klageskrivelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  SE HER.