Trods regn og blæst var der 9 friske deltagere i gang med naturpleje ved Vandskellet d. 29. august.
Tak for indsatsen 🙂 og tak til Bodil for boller og kage 👍
Carsten sluttede dagen af med at give en porsesnaps 🍸


En lille eksklusiv gruppe fortsatte i slutningen af august vores naturpleje i Mosepors-mosen i Guldager Plantage. Men det krævede også en god kaffe/vand-pause sådan en brandvarm dag.
Der stod masser af Djævelsbid på stien, og vi fandt mange Klokke-ensian.
Vi fortsætter der til næste år. Endvidere er kommunen indstillet på at rydde et stort område. Det bliver en lille naturperle med lysåben natur 


31. marts 2019.
En dejlig forårsdag med hedepleje på Sjelborg Hede.
Tak til alle, der mødte op og gav naturen en hjælpende hånd 🙂


Søndag den 11. nov. 2018 gik turen igen til Vester Vedsted sø. Inklusiv 2 friske drenge var vi 11 mand/mk stærk til en sidste finpudsning ved den naturbeskyttede Vester Vedsted sø. De sidste smågevækster af speciel rød-el m.fl. rundt omkring søbredden skulle fjernes.
For at få så mange rodtrævler med op som muligt, da blev vores extractigators, kombineret med spadestik, atter taget i anvendelse.
Oprensningen omkring Vester Vedsted sø er ENF’s sidste tur. Det er nu planen, at lokale kræfter ved Peter Emil selv overtager den fremtidige pleje af søen. Vi venter alle nu spændt på, hvornår salamanderen også indlogerer sig i søen. Engang i 2019 vil Peter Emil sende os en lille rapport herom.

Tekst og billeder af Claus Nissen

Sammen med "Esbjerg Kogræsserlaug" startede søndag d. 7. oktober et nyt kapitel i vores naturpleje. Her blev der flyttet 4 dyr ind på et større areal ved "Øen" i Marbæk. Nu får køerne lov at starte op, og så tager vi nok fat med noget manuel pleje til næste år. 

Se flere billeder her.


9 friske naturplejere var i d. 29. september mødt op i Guldager Plantage til pleje af en mose. Der blev ryddet masser af birk og pil, og stedet fremstår nu flot og lysåbent.
Der var en god kaffepause og også tid til at kigge på nogle fine planter som klokkeensian, benbræk og spæd mælkeurt.
Tak til alle for en flot indsats 

 

Se flere billeder her


Esbjerg Naturplejeforening og Natur Sydvest havde fredag aften et fælles arrangement med en af vore førende  flagermuseksperter, Julie Møller Hansen.

Efter et interessant oplæg fik vi udleveret flagermusdetektorer og begav os i tusmørket ned i Vognbølsparken. Vi var heldige at høre flere arter. B.la. vandflagermus og troldeflagermus.

En fin aften for de mange fremmødte.

Foto:Claus Nissen.


DN Esbjerg og Esbjerg Naturplejeforening holdt i søndags hedeplejedag på "Firkløverheden" i Marbæk.
Mange tak til alle for deres store indsats. Der blev lavet et stort stykke arbejde for at forbedre forholdene for vores sjældne planter og Ensianblåfuglen.
Undervejs sørgede Bodil Krenzen som sædvanlig for rigtig god forplejning. Tak for det.
Der bliver naturpleje i Guldager Plantage d. 29. sep.

Årets naturplejedage er i år mere end kun hedepleje. På "Firkløverheden" prøver vi at bevare en meget sårbar og sjælden bestand af Ensianblåfugl. Først med manuel fjernelse af opvækst, derefter med afgræsning.
Se mere her hos Nationalpark Vadehavet:
Ensianblåfuglen - nationalparkens flaksende juvel

Tak til alle der mødte op og medvirkede til en dejlig på heden i Marbæk. Tak til Bodil Krenzen for et godt traktement.
Næste hedeplejedag er d. 26. august.

Se flere billeder her

Bestyrelsen har holdt sit første møde og konstitueret sig således:

Formand: Carsten Mathiesen
Næstformand: Knud Erik Vinding
Sekretær: Claus Nissen
Kasserer: Mathias Thiim
Menigt medlem: Bodil Kristensen

 

Bestyrelsen mødtes d. 20. marts med Nicklas Ipsen, der er entreprenør hos Esbjerg Kommune, for at planlægges årets arbejde.
Der skal ryddes på et nyt hedeområde i Marbæk, og vi arbejder på at komme i gang i Guldager Plantage.


Tak til alle der mødte op til generalforsamlingen, hvor vi havde en hyggelig aften.🙂
Esbjerg Naturplejeforening er nu en realitet. 
Den nye bestyrelses medlemmer er Carsten Mathiesen, Bodil Kristensen, Claus Nissen, Mathias Thiim, Knud Erik Vinding.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.

Der er generalforsamling d. 14. marts.
Midtgård, Ravnsbjergvej 6, 6710 Esbjerg V.

Her kan du se dagsorden.

Her kan du se forslag til foreningsvedtægter.

Onsdag d. 24. januar holdt vi møde med vores samarbejdspartner ved Esbjerg Kommune, Nicklas Ipsen og Peder Burgaard fra Guldager Highland Cattle om gennemførelse af årets aktiviteter.

Lørdag d. 13 januar deltog vi i et genopretningsprojekt af en skovsø i V. Vedsted.

I september nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at få startet Esbjerg Naturplejeforening: Carsten Mathiesen, Bodil Christensen, Claus Nissen, Mathias Thiim og Knud Erik Vinding.

Carsten Mathiesen fremsætter forslag om, at vores hede-naturplejedage kommer i fastere rammer ved at oprette en ny forening, der er forankret i DN Esbjerg.