Plantelivet
Der er en alsidig flora i de fredede områder ved Marbæk. I plantagerne er det især bjerg-fyr og sitka-gran , der dominerer. Efter en orkan i 1999 er der kommet større mangfoldighed i plantagerne med indplantning af bl.a. eg , birk , lind og ask . På Sjelborg Hede dominerer lyngen . Den plettede gøgeurt ses også på denne største hede i Esbjerg kommune. Guldblomme er en anden sjælden art, der også kan ses på hedestykket.


Du kan se kommunens turfolder om Marbæk  her