Knud Erik Vinding

Tidligere på året genoptog DN og Esbjerg kommune forhandlingerne om et fredningsforslag for hele Marbækområdet.

Der blev opnået enighed om et fælles forslag til fredningsbestemmelserne.

Byrådet behandlede sagen d. 4. december, og med stort flertal blev det besluttet at være medrejser af fredningssagen sammen med DN.

Fredningsforslaget sendes nu videre til fredningsnævnet, der træffer en  endelig afgørelse i sagen.

Fredningsforslaget kan downloades som PDF-fil HER