Claus Nissen

Inspirationen til vores initiativ udgår nok fra tidligere ildevarslende meldinger om, at der f.eks. på Langeland var forsvundet 50 km beskyttet dige over en bestemt tid. I DN Torsdag 38/2014 var et indlæg om de beskyttede sten- og jorddiger, der som en enestående kulturarv er ved at forsvinde. Vi besluttede os da for en nærmere undersøgelse af de beskyttede diger i Esbjerg kommune.
Ved Horsens-rep. mødet i november 2015 tog vi imod DN’s opfordring til en dialogbod, hvor vi fra DN Esbjerg deltog med emnet ”Praktisk besigtigelse af beskyttede sten- og jorddiger”. Herfra blev vi opfordret til at holde foredrag omkring dige-kratluskeriet, et tilbud vi gerne tager imod.
Endvidere medførte vores dialogbod, at vi nu har udarbejdet en slags ”igangsætter-instruktion” til de afdelinger, der måtte forsøge sig med digeinspektioner. På opfordring fra afdelingerne, så sender vi materialet. 2 afdelinger har allerede fået tilsendt vores begynder-instruktion ud i digeinspektioner.
Vores digeinspektions-arbejde fortsætter og afdelingerne er velkomne til at kontakte os for yderligere oplysninger og råd.
Et af vores mange billeder af skader på beskyttede jorddiger. Billedet her gav anledning til at lodsejeren fik et påbud fra Kulturstyrelsen om at udbedre skaderne.