Feb. 2019. I forbindelse med opførelsen af nyt Facebook datacenter ved Andrup har DNE indgivet 3 klager. Se dokumenterne som pdf-fil her: Vedr. endelig vedtagelse af Erhvervsområde ved Andrup Vest, Kommuneplanændring
2018.20, --- Vedr. endelig vedtagelse af Erhvervsområde ved Andrup Vest, Lokalplan 10-030-0006. --- Vedr. Miljøgodkendelse af endelig vedtagelse af Erhvervsområde ved Andrup Vest, Lokalplan 10-030-0006.

Maj 2018. Høringssvar fra DN`s Sekretariat samt DN`s lokale afdelinger i Esbjerg, Varde, Tønder, Ringkøbing- Skjern, Herning og Holstebro vedr. etablering af 400 kV- luftledning fra Idomlund til Endrup, og fra Endrup til grænsen. Se her

April. 2018. Landzonetilladelse til etablering af erstatningssø i Kvaglund, Esbjerg. Se her