Nyhedsbrev 29. februar 2024

 På torsdag den 7. marts kl. 10, Hjerting Badehotel i Esbjerg afholder Fredningsnævnet offentlig høring om Esbjerg Kommune og DN’s fælles forslag til fredning af Marbæk Plantage. 

Alle er velkomne.

Der vil blive en gennemgang af forløbet, begrundelser for forslaget og bestemmelserne i fredningsplanen ved Lars Reinau fra Esbjerg Kommune og Lena Bau fra DN-sekretariatet. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål. Efterfølgende er der besigtigelse i Marbæk, hvor særlige naturperler vil blive fremhævet og beskrevet. 

Fredningsforslaget kan downloades her.

Venlig hilsen

DN-Esbjergs bestyrelse

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhedsbrev  december 2023/IJ

Her kommer de sidste nyheder fra DN Esbjerg.

Nye i bestyrelsen

Efter årsmødet i oktober glæder det os at kunne byde to nye medlemmer af bestyrelsen velkommen, nemlig Bjarke Thomsen (bestyrelsesmedlem) og Tove Tobiesen (suppleant).  Som frivillig har vi Knud Erik Vinding, der hjælper med hjemmesiden.

Fredninger/beskyttet natur

Vi samarbejder med Esbjerg Kommune om en revideret plejeplan for Hovedengen i Ribe, hvor bl.a. en bestemmelse om regulering af invasive arter er kommet med.
Med hensyn til fredningen af Marbæk-området, så har vi sammen med Esbjerg Kommune nu indsendt et fælles forslag til fredningsnævnet. Vi afventer et nyt borgermøde i det nye år.

PtX-anlæg

PtX står for Power to x, hvor x for eksempel kan være brint (H2) eller ammoniak (NH3) Ptx-fabrikker skal bruge grøn strøm fra vindmøller eller solceller til at producere brint, som kan videreforarbejdes til flydende brændstof.

Vi har arbejdet en del med placering og planlægning af to af disse fabrikker i Esbjerg, dels i Måde og dels i Veldbæk, hvor vi har afgivet høringssvar og desuden har kommenteret et forslag til miljøgodkendelse af fabrikken H2-Energy.

 Se mere om PtX her hos Energistyrelsen

Vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

I august indhentede Esbjerg Kommune 32 forslag fra firmaer og private angående etablering af VE-anlæg i kommunen. Sidste måned udvalgte Klima- og miljøudvalget syv anlæg, der skal undersøges nærmere for placering og påvirkning af naturen.

I DN Esbjerg vil vi gerne være lidt på forkant med denne udvikling, så i løbet af foråret vil vi kigge nærmere på de syv udvalgte placeringer med hensyn til beskyttet natur.

Frivilligt arbejde

Du er meget velkommen til at henvende dig til os, hvis du har lyst til at være med til at beskytte naturen i vores kommune. Du kan henvende dig til Sven på mail: 99procentabe@gmail.com">99procentabe@gmail.com.

Eksempler på aktuelt frivilligt arbejde kunne f.eks. være som turleder. Vi vil meget gerne arrangere ture for alle, men mangler nogen, der kan hjælpe.

Lige nu er der f.eks. også opgaven med at kigge på kort i forbindelse med de planlagte VE-anlæg og eventuelt besøge arealerne for a spotte beskyttet natur.
Det kan også være, du selv har ideer til, hvad du kunne tænke dig at bidrage med.

Glædelig jul og godt nytår.

Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul og et godt nytår.

 Med venlig hilsen

Inger Jensen

Formand

f/ DN Esbjergs bestyrelse