Kan du (M/K) tænke dig at være med i en hedeplejegruppe, som 1-2 gange om året i samarbejde med Esbjerg Kommune fjerner uønsket opvækst af træer på hederne i Marbækområdet i Esbjerg?
Mange af træerne er så små (15-30 cm), at de er lette at trække op af den sandede jord. Ellers kan der bruges havesaks, grensaks, ørnenæb, sav eller lignende.
Man behøver absolut ikke at være hverken stor eller stærk!
Her gør vi virkelig noget godt for naturen. Ved fjernelse af opvæksten af bl.a. bjergfyr og sitkagran er vi med til at sikre smukke lysåbne heder til glæde for mennesker og dyre- og plantelivet i Marbækområdet.
Marbækområdets heder er bl.a. levested for mange sjældne planter, f.eks. orkideen Plettet gøgeurt, Klokke-ensian og Guldblomme, som ikke trives, når området vokser til i skov.
DN trakterer med mad og drikke.
Lad endelig høre fra dig, jo flere vi er desto bedre.
Kontakt Carsten Mathiesen 28288836 cm@egonline.dk

Knud Erik Vinding