Knud Erik Vinding

Vadehavet er et enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning. Her er naturen i evig forandring, fordi tidevand og bølger ændrer landskabet hver dag. Tidevandet skaber også en enorm produktion af orme, snegle, muslinger og krebsdyr i de store vadeflader, der tørlægges cirka to gange i døgnet. Det er afgørende for millioner af trækfugle, som hvert forår og efterår kommer til Vadehavet for at æde og hvile på deres rejse.

To gange dagligt flyttes 1.000.000.000 m3 vand frem og tilbage gennem dybene.

Få mere at vide om Nationalpark Vadehavet.

Har du lyst til at opleve Vadehavet på tæt hold, så kan en gåtur ud over vaden ved lavvande anbefales.
Begynd din tur ved ’Mennesket ved Havet’ ved Sædding Strand over for Fiskeri- og Søfartsmuseet

Esbjerg/Ribe-området er et rigtig godt udgangspunkt for et besøg ved Vadehavet

Du kan også besøge Vadehavscenteret  i Vester Vedsted